Sprzedaż znaczków pocztowych a stawka VAT

Przy sprzedaży znaczków pocztowych po ich cenie nominalnej (przez inne podmioty niż poczta państwowa), zastosowanie ma zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy o VAT.

W przypadku gdyby sprzedaż znaczków dokonywana była po wyższej cenie, należałoby zastosował 23 % stawkę VAT.