Sposoby rozliczenia zysku netto w sp. z o.o.

Zysk netto można przeznaczyć na:

  • wypłata dywidendy (może ona nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego). W przypadku wypłat dywidendy spółka musi pobrać i zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w wysokości 19 %,
  • zwiększenie kapitału zakładowego. W tym przypadku  podwyższenie kapitału traktowane jest jako zmiana umowy spółki i należy zapłacić podatek PCC. Ponadto przeznaczenie wypracowanego zysku na kapitał zakładowy stanowi przychód dla wspólników i również należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 % i przekazać do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo wystąpi konieczność dokonania zmiany w KRS,
  • przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy ( w celu pokrycia ewentualnych strat, które mogą się pojawić w przyszłych latach) lub rezerwowy (np. na finansowanie wydatków inwestycyjnych). Przekazanie zysku na te kapitały jest podatkowo obojętne (nie występuje konieczność zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego),
  • przeznaczenie zysku na wypłatę nagród dla pracowników.