Składka zdrowotna – limit odliczenia w koszty przy podatku liniowym.

W 2024 roku można odliczyć od dochodu lub zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych, zapłacona składkę zdrowotną za przedsiębiorcę i osobę współpracującą, do limitu 11 600,00 zł. Limit ten dotyczy podatników, którzy rozliczają się w swojej działalności na podatku liniowym.