zus - ograniczenia

Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2016

Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2016 roku pozostaje na niezmienionym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.
Dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób nadal będzie wynosiła 1,80 %.