Składka na Fundusz Pracy – zmiany dla osób fizycznych niezatrudniających pracowników – marzec 2015

Informacja z  ZUS z 13 marca 2015 roku:
Zgodnie z aktualnie uzyskanym stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, płatnicy składek będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika, zobowiązani są opłacać składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych. Składki za wskazane osoby powinny być opłacane począwszy od składek za marzec 2015 r.
Warunki jakie musi spełniać zleceniobiorca, aby była opłacana za niego składka wypadkowa:

  • podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  • uzyskuje przychody w przeliczeniu na pełny miesiąc w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • nie ukończył 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn.

Do końca lutego 2015 obowiązywała zasada, że jeżeli osoba fizyczna nie zatrudniała ani jednego pracownika na podstawie umowy o pracę to za zleceniobiorców nie dokonywała zapłaty składki na Fundusz Pracy.