Skany faktur jako dowody ksiegowe

Zgodnie z interpretacją indywidualna z 21.07.2016 nr 1061-IPTPP3.4512.286.2016.2.MJ., dopuszczalne jest skanowanie dokumentów papierowych, przechowywanie i udostępnianie ich organom podatkowym w formie elektronicznej.