Rezygnacja z tworzenia ZFŚS na 2024 r.

Z tworzenia ZFŚS mogą zrezygnować pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia 2024 roku poniżej 50 osób w przeliczeniu na pełny etat, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani są do wydawania regulaminu wynagrodzenia.
Aby zrezygnować z tworzenia ZFŚS należy zakomunikować o tym pracownikowi w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Powyższa informacja powinna być przekazana pracownikom w styczniu 2024 roku.