Rachunek bankowy do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Od 2020 roku podatnicy będą dokonywali płatności podatków, w tym również zaliczek na podatek na indywidualny rachunek podatkowy. Numer rachunku zostanie udostępniony po podaniu identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL), w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów lub w urzędzie skarbowym.