Przesunięcie terminów wysyłki JPK w CIT i PIT

Obowiązek przekazywania JPK został przesunięty o rok:

  • CIT – najwcześniej wysyłka będzie w 2026 roku za 2025 rok,
  • PIT – najwcześniej wysyłka będzie w 2027 roku za 2026 rok.