Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny w trakcie roku

Zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do zmiany formy rozliczania VAT z miesięcznej na kwartalną w trakcie roku poprzez  zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, składając formularz aktualizacyjny VAT-R najpóźniej do 25-dnia drugiego miesiąca kwartału za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja kwartalna VAT-7K tzn. za I kw do 25 lutego, II kw do 25 maja, III kw do 25 sierpnia, IV kw do 25 listopada.