Przedsiębiorca zatrudniający tylko zleceniobiorców a Fundusz Pracy

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają tylko zleceniobiorców, nie opłacają za te osoby składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami tacy przedsiębiorcy nie są pracodawcami dla celów opłacania w/w składki.