Kto nie musi prowadzić kilometrówki dla celów odliczenia 100 % VAT po 1 kwietnia 2014

Kilometrówki dla celów odliczenia pełnej kwoty VAT nie muszą prowadzić:

  1. Podatnicy wykorzystujący samochód o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
  2. Podatnicy, którzy wykorzystują samochód nie tylko dla celów działalności gospodarczej i odliczają VAT w wysokości 50 % wartości podatku.
  3.  Podatnicy, którzy używają samochód, którego konstrukcja wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.
  4. Wyjątki wymienione bezpośrednio przez ustawę. Zgodnie z nią podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. jeżeli stanowi to przedmiot działalności podatnika.