Prawo Przedsiębiorcy – Polski Ład

 1. Obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami z 15 000 zł na
  8 000 zł.
  A więc dokonanie zapłaty gotówką kwoty 8 000 zł i więcej wykluczy możliwość zaliczani wydatku do kosztów podatkowych.

  Konsekwencją zamiany tego przepisu jest też to, że należy od nowego roku weryfikować numery kont bankowych na białej liście podatników VAT od kwoty 8 000 zł.
  Wchodzi w życie od 01.01.2022.

 2. Obowiązek zapewnienia klientom możliwości dokonywania płatności drogą elektroniczną. Obowiązek ten będzie dotyczył tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, czyli takich, których roczny przychód przekracza 20 000 zł.

  Wchodzi w życie od 01.01.2022.

  W różnych opracowaniach mogą się Państwo napotkać na informację, że wystarczy umożliwić klientom dokonywanie przelewu, jednakże naszym zdaniem nie jest to wystarczająca forma. Naszym zdaniem ustawodawcy zależało na tym aby przedsiębiorcy zaopatrzyli się w terminale płatnicze. Poniżej przytaczamy przepis:

  „Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355 i 1598)”.

  Sprzedawca, który pomimo takiego obowiązku nie będzie miał terminala, będzie miał ograniczone prawo do zwrotu nadpłaty VAT oraz utraci prawo do kwartalnego rozliczania z podatku VAT.

  Z obowiązku powyższego będą zwolnieni przedsiębiorcy, którzy nie będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej. Niestety obecne rozporządzenie w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej traci ważność 31.12.2021 roku – więc tak naprawdę nie mamy pewności czy zwolnienia, które w nim występują będą nadal aktualne od 01.01.2022 roku.

  Uwaga:
  Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy posiadają kasy online muszą od 01.07.2022 zapewnić współpracę kasy fiskalnej z terminalem płatniczym zgodnie z wymogami technicznymi dla kas rejestrujących. Nie wywiązanie się z tego obowiązku będzie obciążone kara 5000 zł (art. 111 ust. 6 kb ustawy o VAT).

 3. Wprowadzenie limitu płatności gotówkowych dla transakcji z konsumentami. Obecnie nie było określonego limitu, a więc dokonując zakupów od osoby prywatnej można było posługiwać się gotówką. Od nowego roku zostanie wprowadzony limit 20 000 zł i obowiązek dokonywania zapłaty przelewem za kwoty przekraczające w/w limit.
  Wchodzi w życie od 01.07.2022.