Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK – jest to dobrowolny system oszczędzania. Środki zgromadzone na PPK będzie można wykorzystać po 60 roku życia.
Rachunek PPK zasilać będą:

  • Pracownik –  co miesiąc wpłaca obowiązkowo 2 % wynagrodzenia brutto, jeżeli będzie chciał, to może wpłatę podwyższyć do 4 %.
  • Pracodawca – co miesiąc wpłaca obowiązkowo 1,5 % wynagrodzenia brutto, jeżeli będzie chciał to może wpłatę podwyższyć do 4 %. Przekazywanych pieniędzy nie można potrącić z wynagrodzenia pracownika.
  • Państwo – jednorazowo wpłaca 250 zł, następnie raz do roku 240 zł.

Osoba, która będzie chciała zrezygnować z tej formy oszczędzania, będzie musiała wypełnić specjalną deklarację, w której zadeklaruje, że świadomie  rezygnuje z możliwości uzyskania regularnych korzyści finansowych.