PIT 17 % – od 1.10.2019

Ustawa zmieniająca stawkę podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej z 18 % na 17%  czeka na podpis Prezydenta.
Obniżona stawka  w wysokości 17% będzie miała zastosowanie do zaliczek wyliczanych od dochodu uzyskanego od 1 października 2019 (dotyczy pracowników na umowę o pracę, zlecenie itp.). Stawka 17 % w 2019 roku nie będzie miała zastosowania dla przedsiębiorców z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub najmu. W/w podmioty będą zobowiązane do stosowania stawki podatku w wysokości 17,75 % przy wyliczaniu zaliczek na PIT.
Wszyscy podatnicy osiągający dochody z pierwszego progu podatkowego (w tym m.in. pracownicy, przedsiębiorcy), w rozliczeniu za 2019 r będą stosowali skalę podatkową ze stawką PIT 17,75 %.