Parkowanie samochodu służbowego poza siedziba firmy.

Zgodnie z wyrokiem SA z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1200/15 – parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie powoduje z automatu, że nie jest on wykorzystywany do celów związanych z działalnością gospodarczą. Jednakże na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zastosowania odpowiednich mechanizmów kontroli wykorzystywania auta, aby służyły one tylko do celów związanych z działalnością gospodarczą.