Papierowe zwolnienia lekarskie do 31.12.2017

Począwszy od 1.01.2018 zwolnienia lekarskie będą wystawiane:

  • w formie dokumentu elektronicznego,
  • wydruku zaświadczenia, wystawionego w formie dokumentu elektronicznego z podpisem i pieczątką lekarza,
  • zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanego z systemu teleinformatycznego ZUS.

Od 01.01.2018 roku zwolnienia lekarskie nie będą już wystawiane w formie papierowej na druku ZUS ZLA.