Oświadczenie od osób obsługujących kasy fiskalne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących (które weszło w życie od 01.05.2019), podatnik u którego jest prowadzona sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej, jest zobowiązany poinformować osobę, której powierza prowadzenie tej ewidencji o zasadach i wystawianiu paragonu fiskalnego oraz o skutkach ich nieprzestrzegania. W związku z tym należy w formie pisemnej uzyskać podpisane oświadczenie, w dwóch egzemplarzach: jeden dla osoby, której powierzono obsługę kasy fiskalne, drugi dla podatnika o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Wzór oświadczenia stanowi złącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.
Pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia czy podjęcia współpracy), którzy są już zatrudnieni powinni zapoznać się z oświadczeniami i podpisać je do 31.05.2019. Osoby nowo przyjęte do pracy (licząc od 01.05.2019), powinni to uczynić przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej.