Opodatkowanie darowizn

Zgodzie z art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:
 

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

10.278 zł

3 %

10.278 zł

20.556 zł

308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556 zł

822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

10.278 zł

7 %

10.278 zł

20.556 zł

719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556 zł

1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

10.278 zł

12 %

10.278 zł

20.556 zł

1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556 zł

2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł