Opłaty za złożenie sprawozdania finansowego w KRS

Od 30 maja 2014 obniżeniu uległy m.in. opłaty za złożenie rocznego sprawozdania finansowego przez podmioty, które nie mają obowiązku przeprowadzania badania.
Obecnie opłaty wynoszą:

  1. 40,00 zł – opłata sądowa za złożenie dokumentów,
  2. 100,00 zł – opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przed 30 maja 2014 opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosiła 250,00 zł.