transport

Opłata wstępna przy umowie leasingu a koszt podatkowy

Opłata wstępna przy zawieraniu umowy leasingu stanowi opłatę jednorazową o innym charakterze niż opłaty za raty leasingowe. Uiszczenie jej jest warunkiem skorzystania z umowy  i tym samym odebrania przedmiotu leasingu. W związku z powyższym należy ją zaliczyć do kosztów jednorazowo, a nie proporcjonalnie do okresy trwania umowy.