Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa pobierana jest za:

  • lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 50 mikrometrów,
  • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równiej lub większej niż 50 mikrometrów.

Z opłaty nadal zwolnione są bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem.

Rozliczenie opłaty recyklingowej za 2019 rok trzeba dokonać zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami do 15 marca 2020. Natomiast za I kwartał 2020 roku do 15.04.2020.

Od 2020 roku rozliczenie opłaty recyklingowej należy dokonywać do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału (czyli za I kw. do 15.04.2020, II kw. do 15.07.2020, III kw. do 15.10.2020, IV kw. do 15.01.2021 itd – chyba, że zmienią się przepisy w tym zakresie).

Należy również pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym (ewidencja obowiązuje od 1.09.2019). Taki rejestr należy prowadzić w formie papierowej lub elektronicznie. Dokumentację należy przechowywać 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacja dotyczy.
Do 15 marca 2020 należy złożyć sprawozdanie do Marszałka Województwa, zawierające informację o liczbie nabytych i wydanych toreb z tworzywa sztucznego.