Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

1. Obowiązek badań okresowych – badania, których termin ważności kończył się po 16.03.2020 r. na mocy przepisów covidowych zostały przedłużone (nie dotyczyło to badań kontrolnych i wstępnych). Wycofanie przepisów oznacza, że każde nieważne badania lekarskie trzeba odnowić w ciągu 180 dni od daty odwołania stanu epidemicznego tj. do 27.12.2023 r.

2. Obowiązek okresowych szkoleń BHP – szkolenia BHP, których termin kończył się po 16.03.2020 r. na mocy przepisów covidowych zostały przedłużone. Wycofanie przepisów oznacza, że każde nieważne szkolenia trzeba odnowić w ciągu 60 dni od daty odwołania stanu epidemicznego tj. do 29.08.2023 r.

3. Powrót tzw. „fikcji doręczenia” – wysyłając do pracownika wypowiedzenie pocztą, w przypadku braku odbioru pisma przez pracownika, pismo uznaje się za doręczone z upływem 14 dnia od daty pierwszej awizacji.