Odsetki od zaległości podatkowych – prawdopodobne zmiany od 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 szykują się zmiany w zakresie zasad regulowania zaległości podatkowych.

Podatnicy, którzy z własnej inicjatywy ujawnią i uregulują zaległości podatkowe zapłacą odsetki w wysokości 50 % stawki podstawowej. Natomiast stawka podwyższona zostanie podniesiona do 200 % stawki podstawowej. Powyższe zmiany prawdopodobnie wejdą w życie od 2015 roku. Powyższe zmiany zawarte są w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 9.07.2014.