Odliczenie VAT od biletów PKP, PKS oraz komunikacji miejskiej

Aby móc odliczyć VAT od zakupionego bilet musi on zawierać:

 • nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
 • numer i datę wystawienia biletu,
 • odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km,
 • kwotę należności wraz z podatkiem,
 • kwotę podatku.

Nie spełnienie chociaż jednego z w/w warunków powoduje brak możliwości odliczenia VAT z biletu. Jeżeli podróż odbędzie się na odległości krótszej niż 50 km, aby móc odliczyć VAT należy poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury VAT.
 
Należy pamiętać, że odliczenie podatku VAT od biletu możliwe jest tylko wtedy, gdy wystawcą jest podmiot mający prawo do wystawiania faktur VAT oraz są wystawione tylko przez podatników uprawnionych do świadczenia określonych usług polegających na przewozie osób:

 • kolejami normalnotorowymi,
 • taborem samochodowym,
 • statkami pełnomorskimi,
 • środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej,
 • promami,
 • samolotami i śmigłowcami.