Odliczenie VAT od nabycia i wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014

Od 1 kwietnia 2014 wystąpi możliwość odliczania 100 % VAT od nabycia oraz wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodów osobowych. Jednakże aby skorzystać z tej możliwości wystąpi obowiązek spełnienia określonych warunków:

  1. Prowadzenie dla każdego samochodu odrębnej, szczegółowej kilometrówki. Kilometrówkę należy prowadzić  od pierwszego dnia, w którym poniesiono pierwszy koszt związany z danym samochodem.
  2. Określenie zasad użytkowania samochodów, z których wynika w jaki sposób samochód jest wykorzystywany. Określone warunki powinny wykluczyć użycie pojazdów do celów innych niż działalność gospodarcza.
  3. Złożenie w Urzędzie Skarbowym informacji VAT-26 o samochodach wykorzystywanych wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Informację należy złożyć w ciągu 7 dni licząc od dnia, w którym dokonano pierwszego zakupu związanego z samochodem, od którego będzie odliczany 100 % VAT.
  4. Wykorzystywanie pojazdów  tylko do czynności opodatkowanych.
  5. Posiadanie dokumentu potwierdzającego dany wydatek uprawniający do odliczenia VAT.