zus - ograniczenia

Od 1. kwietnia 2015 r. niższe składki na ubezpieczenie społeczne

Od 1. kwietnia osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą zapłacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest wynikiem obniżenia maksymalnej stopy procentowej składki wypadkowej z 3,86% do 3,60%. Płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych opłacają za siebie składkę w wysokości 50% najwyższej stopy ustalonej na dany rok składkowy. Na okres od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 roku wyniesie więc ona 1,80%.

SKŁADKI STANDARDOWE

ubezpieczenie

stawka

do 31. marca 2015

od 1. kwietnia 2015

emerytalne

19,52%

463,68 zł

463,68 zł

rentowe

8,00%

190,03 zł

190,03 zł

chorobowe

2,45%

58,20 zł

58,20 zł

wypadkowe

1,93%

45,85 zł

1,80%

42,76 zł

Suma

757,76 zł

754,67 zł

SKŁADKI PREFERENCYJNE

emerytalne

19,52%

102,48 zł

102,48 zł

rentowe

8,00%

42,00 zł

42,00 zł

chorobowe

2,45%

12,86 zł

12,86 zł

wypadkowe

1,93%

10,13 zł

1,80%

9,45 zł

Suma

167,47

166,79