Obowiązek wystawienia PIT-11

Informację PIT-11 należy sporządzić do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli jednak w ciągu roku ustał obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, na wniosek pracownika pracodawca powinien w ciągu 14 dni sporządzić PIT-11 i przesłać go podatnikowi oraz odpowiedniemu Urzędowi Skarbowemu.