Najważniejsze zmiany w VAT od 1 stycznia 2013 roku.

Najważniejsze zmiany w VAT od 1 stycznia 2013 roku:

  • Metoda kasowa dla małego podatnika – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika VAT czynnego obowiązek podatkowy powstanie z dniem otrzymania zapłaty. W przypadku sprzedaży dla osoby fizycznej – z dniem zapłaty, nie później jednak niż 180 dni, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
  • Ulga na złe długi – zostanie skrócony termin uznania wierzytelności za nieściągalne. Obecnie wynosi 180 dni i zostanie zmniejszony do 150 dni. Zostaną również ograniczone warunki pozwalające na korzystanie z ulgi np. brak obowiązku informowania dłużnika. Obowiązek korekty VAT naliczonego po stronie dłużnika, zagrożony sankcją 30 % kwoty VAT wynikającej z nieuregulowanych faktur, które nie zostały skorygowane.
  • Roszczenie o zwrot VAT jako zabezpieczenie kredytu – przysługujący przedsiębiorcy zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na jego żądanie urząd skarbowy przekaże na konto banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) – podstawą jest znowelizowany art. 87 ust. 2 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
  • Obowiązek podatkowy w WDT i WNT – likwidacja obowiązku opodatkowania zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
  • Wprowadzone zostaną faktury uproszczone.

 
Źródło: DGP