Moment ujęcia korekty – planowane zmiany od 2016 roku

Zgodnie z przepisami, które mają wejść w życie od 1.01.2016 roku korekty, które nie będą spowodowane błędami lub pomyłkami (np. w związku ze zwrotem towarów, rabatami, upustami) będą ewidencjonowane w okresie rozliczeniowym, w którym zostanie wystawiona faktura korygująca.

Korekty spowodowane błędami (np. pomyłki w ilości, cenie) nadal będą ujmowane w okresie, którego dotyczą.