Minimalne wynagrodzenie za pracę 2016

Od 1 stycznia 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie:

  • 1850,00 zł brutto
  • 1480,00 zł brutto w pierwszym roku pracy (80 % minimalnego wynagrodzenia)