Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

W 2019 roku:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2250 zł brutto,
  • stawka godzinowa za wykonanie zlecenia/świadczenie usługi wyniesie 14,70 zł.