Mały ZUS+ na 2024 r.

Ulga „Mały ZUS PLUS” dotyczy przedsiębiorców, którzy spełniają poniższe warunki:

  • łączny przychód w 2023 roku nie będzie przekraczał 120 000,00 zł (dotyczy podatników prowadzących przez cały rok działalność, jeżeli działalność była rozpoczęta w trakcie roku limit ten jest przeliczany i odpowiednio niższy),
  • w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym (2023 i 2024) nie wykonują tych samych zadań dla byłego lub obecnego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Niższy ZUS dotyczy tylko składek społecznych, a więc składka zdrowotna nadal będzie opłacana na dotychczasowych zasadach.

Na stosowne zgłoszenie jest czas do  31 stycznia 2024. Jeżeli nie dopełni się w/w czynności w terminie to nie będzie można skorzystać z opłacania „małego ZUS PLUS” przez cały 2024 rok.