"Mały ZUS" dla przedsiębiorców

Na podpis prezydenta czeka ustawa, która przewiduje zmniejszenie składek na ZUS dla małych przedsiębiorców proporcjonalnie do przychodu. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, u których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczą 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogły płacić składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalne do przychodu. W ujęciu rocznym oznacza to przychód o wielkości maksymalnie 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Punktem odniesienia będzie przychód w całym poprzednim roku kalendarzowym. Bazując na wskaźnikach 2018 oznacza to, że przedsiębiorcy osiągający w 2018 r. średni miesięczny przychód 5250 zł, w 2019 r. będą mogli płacić mały ZUS. Ustawa pozwala na korzystanie z ww. rozwiązania przez 3 lata w ciągu 5 lat prowadzenia działalności.