Limit transakcji gotówkowych od 1. stycznia 2017 i ich wpływ na koszty podatkowe

Od stycznia 2017 r. wejdzie w życie regulacja z jednej strony obniżająca limit jednorazowej wartości transakcji, którą można realizować gotówką (bez względu na liczbę płatności), a z drugiej uzależniający wysokość kosztu podatkowego od sposobu zapłaty.
Obecnie limit wartości transakcji, którą można realizować gotówką, wynosi 15 000 euro. Po zmianach najprawdopodobniej będzie to 15 000 złotych. Płatność za transakcję przekraczającą ten limit powinna zostać zrealizowana za pośrednictwem rachunku bankowego.
Nieprzestrzeganie ww. regulacji będzie miało wpływ na koszty podatkowe. Od 1. stycznia 2016 przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów działalności zapłaconego gotówką kosztu w tej części, która przekracza limit 15 000 zł. A jeśli transakcja przekraczająca 15 000 zł zostanie w całości zaliczona do kosztów, ale płatność zostanie dokonana jednak gotówką, to podatnik będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów o część przekraczającą limit (w miesiącu, w którym dokonano tej płatności).
Na mocy przepisów przejściowych uregulowania te będą stosowane do płatności dokonywanych od 1. stycznia 2017, ale nie będą odnosiły się do płatności za transakcji zawartych i zaliczonych do kosztów przed tym dniem.