Likwidacja korekty kosztów PIT i CIT – propozycja zmian od 2016 roku

Kancelaria prezydenta przygotowała propozycję zmian w prawie podatkowym w zakresie obowiązku dokonywania korekty kosztów podatkowych. W projekcie proponuje się uchylenie obowiązku dokonywania korekty kosztów wynikających z art. 24d ustawy o PIT oraz art. 15b ustawy o CIT.

W/w zmiany przewiduje projekt postulatów zmian w ustawie – Ordynacja podatkowa, ustawa o PIT, ustawa o CIT, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 8.07.2014.

Niestety nowe przepisy miałyby wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2016.