Księgowanie składek ZUS z części pracodawcy.

W 2023 roku zmianie uległy przepisu w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych składek ZUS finansowanych z części pracodawcy.

Do końca 2022 roku składki finansowane przez pracodawcę były zaliczane w koszty podatkowe w dacie ich zapłaty, chyba że były płacone z miesięcznym wyprzedzeniem, to wtedy były kosztem miesiąca, którego dotyczyły.

Przykład:  Wynagrodzenie za 12/2021 zostało wypłacone do 10.01.2022, ZUS został opłacony w terminie do 15.02.2022 (dotyczy np. sp. o. o) – w naszym przypadku do kosztów składki finansowane z części pracodawcy zaliczało się dopiero w 02/2022.  Gdyby ZUS został opłacony do  15.01.2022 to składki zostałyby zaliczone do kosztów 12/2021.

Od 2023 roku składki z części finansowanej przez pracodawcę są kosztem miesiąca, którego dotyczyło wynagrodzenie, pod warunkiem ich opłacenia w terminie. Jeżeli zostały zapłacone po terminie, to stają się kosztem w momencie zapłaty.

Przykład: Wynagrodzenie za 12/2023 zostało wypłacone do 10.01.2024, ZUS został opłacony w terminie do 15.02.2024 (dotyczy np. sp. o. o) – w naszym przypadku do kosztów składki finansowane z części pracodawcy zalicza się w 12/2023.  Gdyby ZUS został opłacony po  15.02.2024 to składki zostałyby zaliczone do kosztów w momencie zapłaty.