Koszty założenia sp. z o. o.

  1. Opłata notarialna – za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego (wymagane przepisami prawa) , uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego. Przy kapitale zakładowym wynoszącym 5.000 zł taksa notarialna obliczana jest według stawki 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł, co daje kwotę 160 zł (plus 23% VAT) = 196,80 zł. Ponadto notariusz pobierze taksę notarialną za sporządzenie wypisów z aktu (6 zł plus VAT za każdą stronę). Liczba wypisów zależy od liczby stron umowy (po jednym dla każdego wspólnika).

  2. Podatek PCC – w przypadku umowy spółki podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5 proc.

  3. Opłata do Krajowego Rejestru Sądowego – 500 zł (250 zł przy zakładaniu spółki przez internet).

  4. Opłata za zgłoszenie ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

  5. Notarialne potwierdzenie podpisów członków zarządu – 20 zł od wspólnika.