Koszty uzyskania przychodów dla artystów, twórców oraz dziennikarzy.

Od 1 stycznia 2013 artyści, twórcy oraz dziennikarze mogą odliczyć od przychodu 50% wartości z pierwszego progu podatkowego czyli 42.764,00 zł. Limit zostaje wyczerpany, gdy przychody przekroczą 85.528,00 zł. Nadal obowiązuje przepis, który mówi, że jeżeli podatnik udowodni, że jego koszty uzyskania przychodów przewyższą koszty zastosowane z wykorzystania 50 % normy, będą mogli skorzystać z odliczenia faktycznie poniesionych udokumentowanych kosztów.