Koszt podatkowy

Kosztem podatkowy według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wydatek poniesiony w celu uzyskania lub utrzymania przychodu. Jest nim taki wydatek, który został poniesiony w związku z prowadzoną działalnością i ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W art. 23 ustawy o PIT i art. 16 ustawy o CIT zostały wykazane wydatki, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów pomimo, że według podatników mogą być one związane z prowadzoną działalnością i przyczyniać się do osiąganego przychodu.