vat ustalenie

Konsekwencje złożenia PIT za 2014 r. po terminie

Osoby fizyczne rozliczające się poprzez formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 mają czas na złożenie zeznania za 2014 rok do 30 kwietnia 2015 r. do godziny 23:59. Rozliczenie może zostać przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej, a za niedotrzymanie terminu można dostać mandat karny w wysokości od 175 zł do 3 500 zł. Od złożenia PIT-a nie zwalnia podatnika nieotrzymanie od płatnika informacji o dochodach i odprowadzonych zaliczkach (np. PIT-11, PIT-40A) – wówczas dane do rozliczenia rocznego należy podatnik powinien ustalić we własnym zakresie na podstawie np. odcinków wypłat czy wyciągów bankowych.

Oprócz złożenia deklaracji podatnik zobowiązany jest również do uregulowania podatku, jeśli z rozliczenia rocznego wychodzi on do zapłaty, także w terminie do 30. kwietnia 2015 r. Nieuregulowanie go na czas wiąże się z odsetkami za zwłokę, a w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego – również kosztami jego postępowania.