Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego

Na podstawie artykułu 80b Kodeksu karno skarbowego od 1 stycznia 2015, nie przekazanie w wyznaczonym terminie sprawozdania finansowego wraz z opinią podmiotu badającego sprawozdanie – jest traktowane jako wykroczenie skarbowe, które jest karane grzywną od 175 zł do 35 000 zł. Do końca 2014 roku Kodeks karny skarbowy nie przewidywał sankcji za niezłożenie sprawozdania do Urzędu Skarbowego.