Konsekwencje braku kasy fiskalnej

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku instalacji kasy fiskalnej:

  1. 30 % sankcja w Vat
  2. nałożenie kar określonych w kodeksie karno-skarbowym
  3. brak możliwości skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej