Koniec korekty kosztów w związku z nieopłaceniem faktury w wyznaczonym terminie.

Od 1 stycznia 2016 roku przestają obowiązywać przepis dotyczący korekty kosztów w związku z nieopłaceniem faktury w wyznaczonym terminie, który mówił, że  do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć te wydatki, które zostały zapłacone w obowiązujących ramach czasowych, to znaczy, że zobowiązania zostaną uregulowane w terminie 30 dni od daty upływu płatności, lub 90 dni jeśli termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni. Jeśli obowiązek ten nie zostanie spełniony, podatnik zobowiązany jest do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę nieopłaconą. Jeśli w późniejszym terminie wydatek ten zostanie uregulowany, wówczas podatnik ma możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.