Kiedy dopłaty do sp. z o. o. nie stanowią przychodu

Dopłaty nie stanowią po stronie spółki przychodu podatkowego, gdy:

  1. obowiązek dopłaty wynika z umowy spółki
  2. wysokość dopłat określonych w uchwale wspólników nie przekracza limitu wynikającego z umowy spółki
  3. dopłaty zostały nałożone na wspólników z zachowaniem zasady proporcjonalności wnoszonych kwot do wielkości udziałów poszczególnych wspólników.