vat ustalenie

KAS wypełni zeznanie za podatnika – zmiany od 2019 r.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla podatników PIT-37 oraz PIT-38 za 2018 rok, które udostępni w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. Podatnik nie będzie musiał już wypełniać wniosków ani składać deklaracji, by rozliczyć swój podatek, gdyż urząd zrobi to za niego. Zlikwidowana zostanie możliwość złożenia zeznania w postaci PFR (wstępnie wypełnionego zeznania) i sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ.
Gotowe rozliczenie roczne PIT podatnik będzie mógł:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  • zmodyfikować np. formę opodatkowania (na rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci), wskazać numer KRS OPP do przekazania 1% podatku lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. o przychody i koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, odliczenia: darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu użytkowania sieci internet, wpłaty dokonane na IKZE) i następnie je zaakceptować,
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Zeznania podatkowe za 2018 r. mają być dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2019.
W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 z upływem terminu do składania zeznań rocznych zeznanie sporządzone przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.
W 2020 roku usługa ma zostać rozszerzona o PIT-36 oraz PIT-36L czyli dla osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy będą musieli przygotowane przez KAS zeznania uzupełniać o informacje których nie posiada KAS.

Jeśli w swoich rejestrach KAS posiada dane kontaktowe podatnika (adres e-mail, nr telefonu) to podatnik ten otrzyma wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym.