Jednolity Plik Kontrolny – 1 lipiec 2016

Przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe przy zastosowaniu programów komputerowych będą musieli na żądanie urzędników przekazywać dokumentację księgową w postaci plików zgodnych ze schematami opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Schematy te obejmują obecnie: księgi rachunkowe, ewidencję przychodów, wyciągi bankowe, magazyn, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, faktury. JPK wchodzi w życie od 1 lipca 2016, jednakże mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mili obowiązek go stosowania od 1 lipca 2018.