Informacja o przychodach emerytów i rencistów

28 lutego 2017 mija termin przekazania informacji do ZUS o łącznej kwocie osiąganych przychodów przez zatrudnianych emerytów i rencistów w 2016 roku (dotyczy zarówno umów o pracę jak i umów zlecenie). Informację można sporządzić w dowolnym formacie, najważniejsze aby w piśmie były podane poniższe dane:

  • dane identyfikujące płatnika składek,
  • imię i nazwisko emeryta/rencisty,
  • adres emeryta/rencisty,
  • nr PEEL emeryta/rencisty,
  • numer przysługującego z ZUS świadczenia,
  • informację na temat kwoty osiąganych przychodów przez świadczeniobiorcę zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym.