Faktury dotyczące usług zwolnionych

W przypadku wystawiania faktur dotyczących czynności zwolnionych z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub art. 113 ust. 1 i 9 faktura powinna zawierać:

  1. datę wystawienia,
  2. numer kolejny,
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  4. określenie towaru lub usługi,
  5. miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres świadczonych usług,
  6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
  7. kwotę należności ogółem,
  8. wykazanie przepisu ustaw, przepisu Dyrektywy 2006/112/WE lub innej podstawy prawnej, na podstawie której podatnik stosuje zwolnienie od podatku.