Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje tylko w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Nie ma możliwości zastąpienia należnego urlopu ekwiwalentem pieniężnym w czasie trwania stosunku pracy – urlop (nawet zaległy) powinien zostać udzielony w naturze, czyli jako dzień wolny od pracy.